Συχνές Ερωτήσεις

Περίοδος Εγγραφών στη ΔΗΔ

ΑΝΕΝΕΡΓΗ

 Έληξε στις 31 Μαΐου

 
 

 

 

Περίοδος Δηλώσεων νέων ΘΕ

ΕΝΕΡΓΗ

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021

Περίοδος Ακαδημαϊκού Εξαμήνου

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

 Έναρξη εαρινού εξαμήνου την 01/03/2021