Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (εφεξής Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ) είναι ένα Σωματείο, Νόμιμα αναγνωρισμένο σωματείο με την υπ΄ αριθμ. 35/2020 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με έδρα την Αθήνα Αττικής.

Κύριο μέλημα του Συλλόγου Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ είναι η γνωστοποίηση των όρων, που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του προς εσάς, τους επισκέπτες και τα μέλη του δικτυακού τόπου του, με σκοπό την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση πληροφοριών καθώς και στην αίτηση για εγγραφή ή ανανέωση της Συνδρομής σας στο Σύλλογο.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του δικτυακού τόπου με το σήμα “Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ” το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση syllogosdhdeap.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του Συλλόγου Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απέχει από τη χρήση του ιστοτόπου του Συλλόγου Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς παρόντες όρους χρήσης & την πολιτική απορρήτου, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες και τα μέλη του για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του δικτυακού τόπου του.

Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο δικτυακό του τόπο, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα του Σωματείου όσο και των παρεχομένων μέσω του δικτυακού του τόπου, υπηρεσιών. Το Σωματείο, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στον δικτυακό τόπο syllogosdhdeap.gr.

Περιορισμός ευθύνης

Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ, στα πλαίσια των συναλλαγών του, δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των συνδρομών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ παρέχει το περιεχόμενο (λχ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις) και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν". Σε καμία περίπτωση ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του δικτυακού τόπου ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τoν δικτυακό τόπο με το σήμα “Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ” για:
1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στο Σωματείο “Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ” ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κλπ.,
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Αναγνώριση μέλους

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: το Όνομα Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε (και σας προτρέπουμε να το κάνετε περιοδικά, ως καλή πρακτική για τη διασφάλιση του λογαριασμού σας). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διατήρηση της μυστικότητας του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε άμεσα σε αλλαγή του μέσω της δυνατότητας που σας δίνεται από το δικτυακό τόπο (βλ. επιλογή "Ξεχάσατε τον κωδικό σας;"), καθώς ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Κρυπτογράφηση

Ο δικτυακός τόπος syllogosdhdeap.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση 128bit για ασφαλή πλοήγηση και on-line συναλλαγές. Κατά αυτό τον τρόπο όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες που τυχόν συμπληρώσετε σε φόρμες εντός του δικτυακού τόπου του Συλλόγου Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ, κρυπτογραφούνται ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά τη μεταφορά τους στο Internet. Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) είναι σήμερα ένα παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites), όταν αυτοί χρησιμοποιούνται από τους δικτυακούς χρήστες, για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από ένα μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν μεταβληθεί κατά τη μεταφορά.

Συνδιαλλαγές

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας συνδιαλλαγής είναι η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Κατά τη διαδικασία εγγραφής σας για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους στο Σύλλογο Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ και ταυτόχρονα του εγγεγραμμένου χρήστη στον ιστότοπο, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail address), στοιχεία που αφορούν την ιδιότητά σας ως φοιτητής/φοιτήτρια του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, όπως αριθμός μητρώου, ακαδημαϊκό email, κάποιο ταυτοποιητικό έγγραφο κ.λπ.

Με την αίτησή σας δηλώνετε υπεύθυνα ότι ως ενεργή/ός φοιτήτρια/τής της ΔΗΔ του ΕΑΠ, επιθυμείτε να εγγραφείτε στο μητρώο μελών του Συλλόγου Φοιτητών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του ΕΑΠ και να αποκτήσετε την ιδιότητα του μέλους. Επίσης, δηλώνετε υπεύθυνα ότι:
1) Έχετε διαβάσει και αποδεχτεί ανεπιφύλακτα το καταστατικό του Συλλόγου και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.
2) Τα στοιχεία που δηλώνετε είναι ακριβή και αληθινά.

Στην περίπτωση που επιλέξετε η πληρωμή της συνδρομής σας να γίνεται μέσω Paypal, ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ δεν λαμβάνει καμία γνώση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας με την οποία γίνεται η συνδιαλλαγή, καθώς η συνδιαλλαγή με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα γίνεται μέσω του PayPal. Συνεπώς, ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση δόλιας χρήσης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας.

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται κατά την εγγραφή σας στο δικτυακό τόπο του Συλλόγου Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ είναι το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, η διεύθυνσή σας, το email σας, στοιχεία σχετικά με τη διεύθυνσή σας (Οδός και αριθμός, Τ.Κ., Πόλη, Νομός, χώρα). Δεδομένου ότι η εγγραφή σας στον ιστότοπο συνεπάγεται την αίτηση απόκτησης της ιδιότητας του μέλους στο Σύλλογο Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ, σας ζητούνται επιπλέον στοιχεία ταυτοποίησης της ιδιότητάς σας ως φοιτητής/φοιτήτρια του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ), δηλαδή ο Αριθμός Μητρώου σας, το ακαδημαϊκό σας email και ενδεικτική ημερομηνία έναρξης των σπουδών σας. Η νομιμότητα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από το Σύλλογο Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, ως υποκείμενο των δεδομένων, για τη χρήση τους αποκλειστικά για το σκοπό της εγγραφής σας στο Σύλλογο ή και της ενημέρωσής σας μέσω του ιστοτόπου για τις δράσεις του Συλλόγου.

Μπορείτε οποτεδήποτε επιθυμείτε να προβείτε, εφόσον συντρέχει λόγος, στην αλλαγή των προσωπικών στοιχείων που μας έχετε γνωστοποιήσει ή και να περιορίσετε ή ακυρώσετε τη χρήση κάποιων από τα στοιχεία αυτά ή και όλων των στοιχείων σας μπαίνοντας στο προφίλ σας, αφού συνδεθείτε στον δικτυακό τόπο.

Μπορείτε επίσης, βάσει των άρθρων 17 και 20 του ΓΚΠΔ, να δημιουργήσετε ένα αίτημα προς το Σύλλογο Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ για την Εξαγωγή ή τη Διαγραφή των δεδομένων που τηρεί για σας, ως εγγεγραμμένος χρήστης. Στη συνέχεια, θα σας αποσταλεί ένα μήνυμα στο email που δηλώσατε προκειμένου να επιβεβαιώσετε ότι το αίτημα προήλθε από εσάς, πατώντας στο σχετικό σύνδεσμο που θα περιλαμβάνεται στο μήνυμα. Έπειτα, ένας διαχειριστής του δικτακού τόπου του Συλλόγου Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ θα επεξεργαστεί και θα ικανοποιήσει το αίτημά σας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για λόγους υπευθυνότητας και λογοδοσίας του Συλλόγου Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ, σε κάθε σχετικό αίτημα που υποβάλλετε, καταγράφεται η IP διεύθυνσή σας, το email σας, η ημερομηνία υποβολής καθώς και οι σχετικές ενέργειες που έγιναν από τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου για την ικανοποίηση του αιτήματος.

Στα πλαίσια τόσο της καλύτερης ενημέρωσής σας γύρω από τα ζητήματα της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σας όσο και της συμμόρφωσης του Συλλόγου Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ με τον ΓΚΠΔ, σας ζητείται με σχετική σημείωση η συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σε κάθε φόρμα στην οποία καλείστε να συμπληρώσετε προσωπικά δεδομένα (όπως για παράδειγμα στη φόρμα επικοινωνίας, στη φόρμα εγγραφής, στη φόρμα αιτήματος Εξαγωγής/Διαγραφής δεδομένων κ.λπ).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω απορία, διευκρίνιση ή αίτηση σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε τηλεφωνικά είτε μέσω email χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ, υπακούoντας πιστά στις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται από τους σχετικούς νόμους και διεθνείς συμβάσεις δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκρισή σας χρήση. Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Εξαιρετικά μπορεί να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία από την εταιρεία, τηρουμένης πάντα της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας όταν τούτο επιβάλλεται από Δημόσια Αρχή, δικαστήριο κλπ.

Τρίτοι – Συνεργάτες

Τρίτοι – Συνεργάτες του Συλλόγου Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ και άλλων δικτυακών τόπων που μπορεί να συνδέονται μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας έχουν διαφορετική πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν υπόκεινται στην πολιτική προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου του Συλλόγου Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αναφορά της πύλης πληρωμής και των άλλων ιστοχώρων που φιλοξενούν περιεχόμενο που σχετίζεται με την ιστοσελίδα (π.χ. ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Twitter, Youtube κλπ).
Προτείνεται η ανάγνωση της δήλωσης περί απορρήτου των εξωτερικών ιστοσελίδων – συνεργατών.

Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ δεν είναι υπεύθυνος για τις εξωτερικές συνδέσεις, πέραν αυτού του ιστοτόπου και, συνεπώς, ουδεμία ευθύνη αναγνωρίζεται ή υποχρέωση (ακόμη και από αμέλεια) σε σχέση με το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Κόστος των Συνδρομών

Το κόστος εγγραφής στο Σύλλογο Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ απαλλάσσεται από φόρο. Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του κόστους, έπειτα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Ενημέρωση μέλους για τη συνδρομή του

Με κάθε νέα συνδρομή ή ανανέωση συνδρομής ακολουθεί πάντοτε σχετικό ενημερωτικό e-mail.

Ακύρωση συνδρομής

Ακύρωση συνδρομής γίνεται δεκτή μόνο στο πλαίσιο υποβολής σχετικού αιτήματος διαγραφής στοιχείων, όπως αναφέρεται παραπάνω (βλ. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων).

Ενημερωτικά Μηνύματα

Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ παρέχει τη δυνατότητα στα μέλη του να πληροφορούνται για τις δραστηριότητες, ανακοινώσεις, νέα ή εκδηλώσεις κλπ. του Συλλόγου με την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση. Ο Σύλλογος Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στα μέλη η δυνατότητα διακοπής της λήψης ενημερωτικών μηνυμάτων.