Ο "Πανελλήνιος Σύλλογος Φοιτητών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου" ή πιο απλά "Σύλλογος φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ" ιδρύθηκε το 2020, είναι μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και σκοπός του είναι:

  • Ο εντοπισμός, η ανάδειξη, η μελέτη και η προσπάθεια επίλυσης όλων των θεμάτων που απασχολούν τα μέλη του.
  • Η συμβολή σε όλες τις διαδικασίες που αποσκοπούν στη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου των παρεχόμενων από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σπουδών.
  • Η υπεράσπιση της αξίας του τίτλου σπουδών που χορηγείται από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, έτσι ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα που συνεπάγεται η κτήση του.
  • Η υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διεκδίκηση από το κράτος των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία της.
  • Η προαγωγή ευρύτερα της επιστήμης της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με άλλους συλλόγους και οργανισμούς
  • Η διατήρηση της αυτονομίας και ανεξαρτησίας του από κάθε επιρροή αντίθετη προς τους σκοπούς του Συλλόγου και τα συμφέροντα αποκλειστικά των μελών του καθώς και η λειτουργία του με διαφανείς και δημοκρατικές διαδικασίες.
  • Η υπεράσπιση του δημοκρατικού φοιτητικού κινήματος από κάθε προσπάθεια επιβολής ελέγχου στους φοιτητές και το φοιτητικό σύλλογο.

 

Ιστορικό Συλλόγου

Το καλοκαίρι του 2019 ξεκίνησαν οι πρώτες ενέργειες ίδρυσης του Συλλόγου Φοιτητών της Δημόσιας Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Με πρωτοβουλία της φοιτήτριας Φωτεινής Βήττου και τη συνδρομή των φοιτητών που αργότερα αποτέλεσαν το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, ήτοι τους: Γιώργο Κωστίκα, Γιώργο Βουδούρη, Βάσια Παπαδημητρίου και Αντώνη Πετρόπουλο, συντάχθηκε το καταστατικό του Συλλόγου και διαδόθηκε η ανάγκη σύστασής του.

Περισσότερα...

Σύνθεση Συλλόγου

Η τρέχουσα σύνθεση του Συλλόγου ΔΗΔ - ΕΑΠ για τη διετία 2022-2024, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα βάσει των εκλογών που διενεργήθηκαν στις 13/11/2022, είναι η εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Μαρία (Μάνια) Γκόβελα

Αντιπρόεδρος

Νικόλαος Μπαλίκος

Γενική Γραμματέας

Ουρανία Φιλντίση

Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας

Σοφία Δεμπεγιώτη

Ταμίας

Ελένη Σανιδά

Μέλος

Δημήτριος Μαντέλλος

Μέλος

Οδυσσέας Γρίβας

Περισσότερα...