Διάρθρωση Προγράμματος

Η διάρθρωση του Προγράμματος ανά έτος και εξάμηνο σπουδών έχει ως εξής:

 Α’ Έτος Σπουδών

1ο  Εξάμηνο

2ο  Εξάμηνο

 

Β’ Έτος Σπουδών

3ο  Εξάμηνο

4ο  Εξάμηνο

 

Γ’ Έτος Σπουδών

 5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

Δ’ Έτος Σπουδών

7ο  Εξάμηνο

8ο  Εξάμηνο

 

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τις δύο (2) ΘΕ του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τέσσερα (4) έτη.

Για την απόκτηση πτυχίου ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς τις 24 Θ.Ε. του προγράμματος.