ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σε 1η Τακτική Γενική Συνέλευση εξ αποστάσεως

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 35/2020 διάταξη αναγνώρισης σωματείου, της υπ’ αρ. 51/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Συλλόγου, της ισχύουσας νομοθεσίας, του καταστατικού του Συλλόγου και με γνώμονα τα απαγορευτικά/περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας της covid-19 που ισχύουν, σας προσκαλούμε σε 1η τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά  μέσω της εφαρμογής Webex, το Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Ενημέρωση των μελών για τα πεπραγμένα του Συλλόγου κατά το πρώτο επτάμηνο της θητείας του

2.     Ενημέρωση των μελών σχετικά με την οικονομική διαχείριση για το διάστημα 15/1/2021-31/7/2021

3.     Λήψη απόφασης σχετικά με μείωση ποσού εγγραφής/συνδρομής μελών (παρ.1 & 2 άρθρου 4 ΚατΣυλ)

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΚατΣυλ, η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία, όταν σε αυτήν βρίσκεται το ½ τουλάχιστον των μελών του Συλλόγου, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα, μέχρι και την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης (ήτοι την 31η/8/21). Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Κυριακή, 5 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18:00 και θα θεωρηθεί οπωσδήποτε σε απαρτία. Σημειώνεται πως δεν θα σταλεί άλλη πρόσκληση για την επανάληψη της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα στην εφαρμογή Webex, με το ονοματεπώνυμό τους (όχι ψευδώνυμα, ονόματα παιδιών ή άλλων χρηστών κ.λπ.) και κάνοντας χρήση των ακαδημαϊκών τους email  τουλάχιστον 30 λεπτά πριν την έναρξη της συνεδρίασης, προκειμένου για την έγκαιρη είσοδό τους στην ηλεκτρονική συνέλευση και την καταγραφή των παρουσιών. Στα ακαδημαϊκά σας email θα σταλεί εγκαίρως η σχετική ειδοποίηση με το link της σύσκεψης και θα υπάρχει και η δυνατότητα επιτόπου πρόσκλησης, για όσους δυσκολεύονται να συνδεθούν. 

Για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης τα μέλη θα κληθούν να ψηφίσουν. Για την ασφαλέστερη καταμέτρηση των ψήφων θα χρησιμοποιηθεί ονομαστική κλήση. Είναι, επομένως, ιδιαίτερα σημαντικό η είσοδος σας στο Webex να γίνει με ολόκληρο το ονοματεπώνυμό σας και τη χρήση του ακαδημαϊκού σας e-mail. Το Δ.Σ. του Συλλόγου εξετάζει και τη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ (https://zeus.grnet.gr/zeus/), το οποίο αποτελεί μία ασφαλή και εγκεκριμένη μέθοδο διεξαγωγής ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και χρησιμοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία στις εκλογές του Συλλόγου. Τα μέλη του Συλλόγου, θα ψηφίσουν με τη χρήση προσωπικών κωδικών ασφαλείας μέσω συνδέσμου που θα τους σταλεί επιτόπου και μέσα σε διάστημα 15 λεπτών από την ώρα αποστολής των emails, συνεπώς θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν πρόσβαση στο email τους. Η τελική απόφαση θα ληφθεί κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης και δεδομένων των συνθηκών.

Για την εύρυθμη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης και δεδομένης της δυσχέρειας του ηλεκτρονικού μέσου, τα μέλη παρακαλούνται να υποβάλλουν τις όποιες ερωτήσεις τους με την ολοκλήρωση παρουσίασης κάθε θέματος από τα μέλη του Δ.Σ. είτε ζητώντας τον λόγο με χρήση της δυνατότητας ανύψωσης του χεριού που παρέχει το Webex είτε με υποβολή του σχολίου/ερώτησης στο χώρο γραπτής συζήτησης του Webex. Το τριμελές Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης, που θα αναδειχθεί κατά τη έναρξή της και το οποίο θα ορίζει τις ομιλούσες και τους ομιλούντες και θα καθορίσει το χρόνο ομιλίας τους, παρακαλείται να φροντίσει για την ομαλή ροή και την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών στη συζήτηση.

Σας ενημερώνουμε, τέλος, ότι η Γενική Συνέλευση θα βιντεοσκοπηθεί. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, αποδέχονται τη χρήση και διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό μητρώου φοιτητή, αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας) καθώς και της τυχόν βιντεοσκόπησής τους, κατόπιν προαιρετικής ενεργοποίησης της κάμεράς τους στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως (μέσω τηλεδιάσκεψης) διεξαγωγής της Συνέλευσης και χρησιμοποίησης της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Επίσης, αποδέχονται να χρησιμοποιήσουν ήχο και κάμερα, σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η ταυτοποίησή των συμμετεχόντων, όπως και να επιδείξουν την ακαδημαϊκή ή αστυνομική τους ταυτότητα.

Με τιμή,

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ

Βήττου Φωτεινή                     Γεωργία Νικολαΐδου

Πρόεδρος                                Γ.Γραμματέας