Με την υπ’ αρ. πρ. 171/14-6-2021 επιστολή μας, είχαμε ζητήσει την παράταση αποπληρωμής των διδάκτρων μέχρι τις 31/8/2021, ένα αίτημα που κάνατε δεκτό-και σας ευχαριστούμε-δείχνοντας έμπρακτα τη δυνατότητά της Διοίκησης του ΕΑΠ να είναι ευέλικτη και να συμμερίζεται τα προβλήματα που προκύπτουν δεδομένων των τρεχουσών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών.

 Οι τρέχουσες συνθήκες, δυστυχώς, έγιναν σκληρότερες για κάποιες συμφοιτήτριες μας και κάποιους συμφοιτητές μας. Λόγω των πρόσφατων (και ακόμη εν εξελίξει) καταστροφικών πυρκαγιών σε κάθε γωνιά σχεδόν αυτού του τόπου, των αντίξοων συνθηκών που βιώνει η χώρα μας και της δυσχερούς, αν όχι απελπιστικής κατάστασης, στην οποία μπορεί να έχουν περιέλθει συμφοιτήτριες και συμφοιτητές μας, αιτούμαστε με την παρούσα να παραταθεί η αποπληρωμή των διδάκτρων κατά το μέγιστο δυνατό διάστημα και να εξασφαλιστεί εν γένει ειδική μέριμνα για τις/τους φοιτήτριες/τές που α) βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές και β) υπηρετούν στο πυροσβεστικό σώμα ή στα σώματα ασφαλείας που επιχειρούν σε αυτές τις περιοχές και για όσο διάστημα χρειαστεί.

Αντιλαμβανόμαστε τη δυσχέρεια που μπορεί να επιφέρει κάτι τέτοιο στον προγραμματισμό του Ιδρύματος, αλλά η δυσχέρεια στην οποία έχουν περιέλθει οι συνάνθρωποί μας είναι ανείπωτη. Η περεταίρω διευκόλυνσή, είναι μια ελάχιστη, αυτονόητη, θα λέγαμε, συμβολή στις/στους δοκιμαζόμενες/ους συμφοιτήτριές/τές μας. Στην παρούσα φάση, προτεραιότητα έχουν οι άνθρωποι και πιστεύουμε πως το ΕΑΠ θα ανταποκριθεί στο παρόν κάλεσμα και θα σταθεί αρωγός στους φοιτητές που τελούν εν ανάγκη.

Είμαστε σε αναμονή της άμεσης απάντησης σας, με τη βεβαιότητα ότι θα είναι ανάλογη του κοινωνικού  χαρακτήρα του πανεπιστήμιου.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.