Ο Σύλλογος Φοιτητών Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Α.Π. , με απόφαση του εκφράζει την αποδοκιμασία του και καταδικάζει την όποια μορφή βίας εφαρμόστηκε στους φοιτητές και στους καθηγητές στα γεγονότα που συνέβησαν στο Α.Π.Θ.

Η ελεύθερη και η απρόσκοπτη παιδεία είναι δικαίωμα όλων μας και οφείλουμε να το υπερασπιζόμαστε. Η ασυδοσία δεν έχει χώρο σε κανένα πανεπιστημιακό ίδρυμα και είμαστε ενάντιοι στις τακτικές αποπροσανατολισμού των φοιτητών από το στόχο τους που είναι η απόκτηση του πτυχίου τους. Ως Σύλλογος Φοιτητών συντασσόμαστε στο πλευρό των φοιτητών -που ηλικιακά θα μπορούσαν να είναι παιδιά μας ή αδέρφια μας- και καταδικάζουμε τη σπίλωση της λέξης φοιτητής.

Υποστηρίζουμε την ραχοκοκαλιά των ελληνικών Α.Ε.Ι. που δεν είναι άλλη από τους υπαλλήλους της Διοίκησης τους και το δικαίωμά τους για εργασία μέσα σε ένα υγιές περιβάλλον έννομης τάξης, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση οποιουδήποτε μέσου καταστολής αντιδράσεων, όπως αυτό ορίζεται από το Άρθρο 22 παράγραφος 1 του Ελληνικού Συντάγματος.

Θεωρούμε πως τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας είναι απολύτως ικανά να διαφυλάξουν τις περιουσίες τους και την ιδιότητά τους αρκεί να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και να λάβουν τις ανάλογες εσωτερικές αποφάσεις, για να επανέλθουν πάλι ως πρόναοι της ανώτατης εκπαίδευσης, της ελευθερίας της έκφρασης και ανάπτυξης της προσωπικότητας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της συλλογικότητας.

Εν κατακλείδι, ο Σύλλογος Φοιτητών της Δημόσιας Διοίκησης του Ε.Α.Π. και τα μέλη του σεβόμενοι τη Δημοκρατία και το Ελληνικό Σύνταγμα, καταδικάζουν την βία που ασκήθηκε προς τους φοιτητές και του καθηγητές και υπερασπίζονται την ελεύθερη πρόσβαση των φοιτητών στην παιδεία πέρα από πολιτικές και κομματικές πρακτικές και εφαρμογές νόμων που δεν προάγουν τις αρχές του Δημοκρατικού πολιτεύματος όπως αυτές ορίζονται από τα Άρθρα 1 και 2 του Ελληνικού Συντάγματος.