Αγαπητές συμφοιτήτριες και αγαπητοί συμφοιτητές,

Ο Σύλλογός μας μετρά λίγους μήνες από την ίδρυσή του, αλλά ήδη έχει δείξει ιδιαίτερο ζήλο στο να αναδείξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε κατά τη διαδικασία των σπουδών μας, να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσεων, αλλά και να βελτιώσει το πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος της ΔΗΔ.

Μία από τις τελευταίες αποφάσεις του ΕΑΠ, αυτή της κατάργησης της επαναληπτικής του χειμερινού εξαμήνου, μας οδήγησε σε γρήγορες αποφάσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εκλογών μας. Πράγματι, οι εκλογές μας διενεργήθηκαν άμεσα και υποδειγματικά μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αντιμετωπίζοντας έτσι αποτελεσματικά τους περιορισμούς της πανδημίας.

Αν και βρισκόμασταν σε περίοδο εξετάσεων, ζητήσαμε συνάντηση με τους εκπροσώπους του ΕΑΠ, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη. Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν αφορούσαν στην κατάργηση της επαναληπτικής, τα επαγγελματικά δικαιώματα της σχολής μας, τον κανονισμό σπουδών, τον κανονισμό υποτροφιών, τις υποτροφίες του Υπουργείου Εσωτερικών.

Πέρα από τα όσα συζητήθηκαν στην τηλεδιάσκεψη, ο Σύλλογος ανταποκρινόμενος στα όσα παρατηρούνται, βιώνουμε και οι ίδιοι και καταμαρτυρούνται από τους συμφοιτητές μας, έχει στείλει σειρά επιστολών και αιτημάτων προς τη διοίκηση του ΕΑΠ· επισημάνσεις σχετικά με τα τεχνικά προβλήματα που παρουσιάζονταν κατά την τελική εξέταση κάποιων θεματικών, επιπλέον επιστολές που αφορούσαν στα ιδιαίτερα ζητήματα που προέκυψαν κατά την εξέταση των θεματικών ΔΗΔ22 και ΔΗΔ53, υπόμνημα σχετικά με τις αλλαγές που έγιναν στη χορήγηση υποτροφιών αριστείας και κοινωνικών κριτηρίων, επιστολή σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο αποπληρωμής των νέων θεματικών καθώς και για την πρόβλεψη παράτασης υπό προϋποθέσεις και, βέβαια, διαμαρτυρία για την κατάργηση της επαναληπτικής του Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, όσον αφορά στους κανονισμούς ο Σύλλογος έχει ζητήσει την επαναφορά των ισχυόντων κατά την εισαγωγή μας στο πρόγραμμα της ΔΗΔ, στοχεύοντας στην ομαλή ροή των σπουδών μας, ενώ η επαναληπτική του Φεβρουαρίου, η οποία είναι πάγιο αίτημά μας, έχει επικοινωνηθεί πολλάκις προς τη διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Παράλληλα, και σε συνεργασία με τη διοίκηση του ΕΑΠ, έχουμε ήδη ξεκινήσει σειρά ενεργειών με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων. Πρόκειται ουσιαστικά για τη συνέχεια της αντίστοιχης δράσης του προσωρινού ΔΣ, αλλά και των όσων ενεργειών έχουν γίνει ήδη από το ΕΑΠ. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου έχει αιτηθεί την ένταξη του πτυχίου μας τόσο στο Οικονομικό όσο και στο Διοικητικό Επιμελητήριο και ο σκοπός μας είναι η πλήρης κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων της Δημόσιας Διοίκησης.

Ξεκίνησε, επίσης, η δημιουργία ιστοσελίδας του Συλλόγου, με την ευγενική και αφιλοκερδή συνδρομή συμφοιτητή μας, η υλοποίηση της οποίας θα δώσει ευρεία πρόσβαση σε όλους και όχι μόνο σε όσους ασχολούνται με τα κοινωνικά δίκτυα, το facebook εν προκειμένω. Σκοπός είναι να υπάρχει άμεση και διαρκής ενημέρωση των μελών και κάθε ενδιαφερόμενου, αλλά και απρόσκοπτη επικοινωνία με όλους. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος έχει έντονη και συνεχή συμμετοχή στο facebook, αφουγκράζεται τις ανησυχίες των συμφοιτητών και αναδεικνύει τη συμμετοχικότητα με χαρακτηριστικό παράδειγμα την έντονη διαμαρτυρία μας κατά της κατάργησης της επαναληπτικής του χειμερινού εξαμήνου με τη συμμετοχή πλήθους φοιτητών.

Βρίσκονται ήδη σε ισχύ δύο έρευνες του Συλλόγου με αντίστοιχο ερωτηματολόγιο, τα οποία έχουν αποσταλεί στα ακαδημαϊκά e-mails των συμφοιτητών. Και τα δύο ερωτηματολόγια αποτελούν σημαντικά εργαλεία για εμάς, καθώς μπορούμε να συγκεντρώσουμε και να κατηγοριοποιήσουμε προβληματισμούς και προτάσεις, αλλά και να εξάγουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία μας βοηθούν στην επικοινωνία μας με τη διοίκηση του ΕΑΠ και τις διεκδικήσεις μας.

Μετά την καθυστέρηση έκδοσης τραπεζικού λογαριασμού και την εξεύρεση της λύσης του VivaWallet, αρχίζει εκ νέου η απρόσκοπτη εγγραφή μελών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό μας. Σκοπός είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή, άρα και αντιπροσώπευση στις διεκδικήσεις του συλλόγου. Πεποίθηση όλων μας είναι ότι Όλοι Μαζί Είμαστε Δυνατοί.