Πληροφορηθήκαμε πρόσφατα πως η χορήγηση υποτροφίας αριστείας δεν ήταν δυνατή σε φοιτήτρια, η οποία ολοκλήρωσε τη μία από τις τρεις θεματικές ενότητες του χειμερινού εξαμήνου στην επαναληπτική εξέταση του Ιουνίου, οπότε και κατοχύρωσε την αντίστοιχη βαθμολογία, με τελικό μέσο όρο βαθμολογίας των τριών ενοτήτων μεγαλύτερη του 8,5. Φανταζόμαστε πως δεν θα είναι η μόνη.

Υπενθυμίζουμε στην αξιότιμη Διοικούσα Επιτροπή ότι οι φοιτήτριες/τές της ΔΗΔ δεν μπορούν να ολοκληρώσουν το χειμερινό εξάμηνο στην ώρα του, καθώς η επαναληπτική εξεταστική του έχει «μεταφερθεί» τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τη λογική αυτή, μεταφέρεται και η κατοχύρωση του βαθμού της εκάστοτε θεματικής, ήτοι η τελική βαθμολογία του μαθήματος κατοχυρώνεται μετά το πέρας και της εξεταστικής του θερινού εξαμήνου. Εξάλλου για αυτόν τον λόγο καθυστερήσατε για απαράδεκτα μεγάλο διάστημα να εγκρίνετε τις υποτροφίες του χειμερινού εξαμήνου, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε.

Επισημαίνουμε πως η άδικη και παράλογη απόφαση της «μεταφοράς» της επαναληπτικής εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου τον Ιούλιο, δεν θα είχε αρνητικές συνέπειες παρά μόνο πάρα πολλά πλεονεκτήματα, όπως μας διαβεβαίωνε ο αξιότιμος κος Ευσταθόπουλος προ μηνών. Τελικά, όχι μόνο δυσχεραίνει τις σπουδές μας, όπως λεπτομερώς σας έχουμε αναφέρει πολλάκις στο παρελθόν (με τα σχετικά υπομνήματα και τις επιστολές μας να παραμένουν αναπάντητες), αλλά τελικά οι φοιτήτριες και οι φοιτητές της ΔΗΔ κινδυνεύουν να αποκλειστούν για έναν πρόσθετο λόγο (μαζί με την υποχρεωτική ολοκλήρωση των σπουδών σε 4 χρόνια κ.ά.) από τη διεκδίκηση υποτροφίας.

Επιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός πως πουθενά στους μέχρι σήμερα κανονισμούς υποτροφιών δεν προβλέπεται πως «από τη διαδικασία θα εξαιρούνται οι φοιτητές που έχουν θεματική/ες για εξετάσεις…», όπως αντίθετα προβλέπεται στον νέο κανονισμό 2021-2022, για τον οποίο σας έχουμε ήδη στείλει υπόμνημα που παραμένει, επίσης, αναπάντητο, επομένως είναι ανεπίτρεπτο να εφαρμόζεται χωρίς να ισχύει.

Διαπιστώνουμε πως η διοίκηση του ΕΑΠ λειτουργεί με πλήρως αδιαφανείς διαδικασίες και πως οι κανονισμοί σπουδών και υποτροφιών βρίθουν ασαφειών, γεγονότα που επιτρέπουν αφενός ερμηνείες κατά το δοκούν και αφετέρου αναξιοκρατία, ανισότητα, αδικίες.

Οι πολυδιαφημιζόμενες υποτροφίες του ΕΑΠ αποτελούν έναν θεσμό που εδώ και χρόνια επιτρέπει σε πλήθος φοιτητριών/-ών να συνεχίζουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους και αποτελούν κίνητρο για υψηλές επιδόσεις. Ένας θεσμός που πάτε ουσιαστικά να καταργήσετε, την ίδια ώρα που τις διαφημίζετε ως δέλεαρ για νέους «πελάτες», με τις προϋποθέσεις που θέτετε, την αυθαίρετη εφαρμογή, την απόλυτη μυστικότητα των σχετικών σας αποφάσεων, παρά τις συμβατικές σας υποχρεώσεις ως δημόσιο ίδρυμα.

Ζητούμε να αποσαφηνιστούν οι όροι χορήγησης των υποτροφιών καθώς και οι όροι των σπουδών μας και να ενημερώνονται οι φοιτήτριες και οι φοιτητές για τις όποιες αλλαγές εγκαίρως (γιατί συνήθως τις ανακαλύπτουμε τυχαία), όπως και να προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για τους ήδη φοιτούντες.

Αιτούμαστε για μία ακόμη φορά την επαναφορά της επαναληπτικής εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου και την άρση των επαχθών όρων χορήγησης των υποτροφιών.

Αναμένουμε την επανεξέταση της υπόθεσης της συμφοιτήτριας, τα στοιχεία της οποίας είναι στη διάθεσή σας, όπως και άλλων παρόμοιων περιπτώσεων, που θεωρούμε πως είναι αποτέλεσμα εσφαλμένης απόφασης, την έγκριση της υποτροφίας της, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις με βάσει τον ισχύοντα κανονισμό κατά το εξάμηνο που αφορά η υποτροφία και επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμα των μελών μας.

Παρακαλούμε για την άμεση επίλυση και απάντηση επί των ανωτέρω ζητημάτων, ως οφείλετε, το συντομότερο δυνατόν.

 

Προς:

Πρόεδρο και Μέλη Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΠ

κ. Ζώρας Οδυσσέας-Ιωάννης

κ. Ευστάθιος Ευσταθόπουλoς 

κ. Γεώργιος Σκρουμπής

κ. Κωνσταντίνος Καραμάνης

κ. Κυριάκος Κουβελιώτης

Κα. Όλγα Μπουσίου