Ανακοινώνεται ότι κατά την 1η Τακτική Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 και σύμφωνα με τα όσα ορίζει το Καταστατικό του Συλλόγου,

αποφασίστηκε

η μείωση της εγγραφής και της συνδρομής μέλους στον Σύλλογο και έτσι, ορίζεται από τούδε και στο εξής η εγγραφή στα 5€ άπαξ και η ετήσια συνδρομή στα 10€ ετησίως για κάθε μέλος, ήδη εγγεγραμμένο ή νέο.