1.     Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως σύμφωνα με το ήδη αναρτημένο Πρόγραμμα και με τη μέθοδο εξέτασης που έχει επιλεγεί, μεταξύ των παρακάτω:

 • Γραπτή εξέταση με Θέματα Ανάπτυξης
 • Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών
 • Γραπτή εξέταση με συνδυασμό Θεμάτων Ανάπτυξης και Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών
 • Τελική Εργασία (Project)
 • Προφορική εξέταση.

2.     Για τη διεξαγωγή τους θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα exams.eap.gr, όπως και στις εξετάσεις Ιουνίου-Ιουλίου 2020.

3.     H ταυτοποίηση, η επιτήρηση (και η προφορική εξέταση) των φοιτητών θα γίνει από τον Καθηγητή-Σύμβουλο (Κ-Σ) κάθε τμήματος, με τρόπο που θα κρίνει ο ίδιος ως τον πλέον πρόσφορο. Προς τούτο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά το σύστημα τηλεδιασκέψεων WebEx και η ίδια εικονική αίθουσα του κάθε τμήματος, όπως και στις ΟΣΣ. Οι σύνδεσμοί τους θα είναι αναρτημένοι στο ημερολόγιο του exams.eap.gr (https://exams.eap.gr/login/index.php). Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η χρήση υπολογιστή με μικρόφωνο και κάμερα και αδιάλειπτη σύνδεση στο διαδίκτυο.  Η διαδικασία της ταυτοποίησης θα πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη έναρξη της εξέτασης, με ευθύνη του Κ-Σ, και να ολοκληρωθεί έγκαιρα, ώστε να μην καθυστερήσει την προγραμματισμένη έναρξη της εξέτασης.

4.     Η προφορική εξέταση μπορεί να είναι ατομική ή καθ’ ομάδες, κατά την απόλυτη κρίση του εξεταστή και ΔΕΝ θα μαγνητοσκοπηθεί. Για την συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να ενημερωθούν οι φοιτητές εκ των προτέρων, με ευθύνη του Συντονιστή της Θ.Ε.

5.     Με την είσοδο σας στην πλατφόρμα και την αποδοχή των όρων χρήσης, θα έχετε πρόσβαση σε

 • οδηγίες ανάπτυξης θεμάτων και ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών,
 • οδηγίες για τις ενέργειες σας πριν και κατά τη διάρκεια της εξέτασης (αφορά και τους Κ-Σ των Τμημάτων),
 • οδηγίες χρήσης του συστήματος WebExγια την ταυτοποίηση και επιτήρηση των φοιτητών πριν και κατά τη διάρκεια της εξέτασης (αφορά και τους Κ-Σ των Τμημάτων) και
 • το μάθημα «Δοκιμαστική Εξέταση», που περιλαμβάνει οδηγίες για όλες τις μεθόδους εξέτασης και το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν προαιρετικά οι φοιτητές για εξοικείωση τους με τη διαδικασία των εξετάσεων.

7.      Η πλατφόρμα exams βασίζεται στο σύστημα Moodle και ομοιάζει με τον ψηφιακό χώρο εκπαίδευσης των Θεματικών σας Ενοτήτων. Το περιεχόμενο των μαθημάτων θα δημιουργείται σταδιακά, σύμφωνα με το πρόγραμμα των εξετάσεων, καθώς και την μέθοδο εξέτασης που έχει επιλεγεί.

8.     Η υλοποίηση και ανάρτηση των θεμάτων εξέτασης θα πραγματοποιηθεί από τους κ. Συντονιστές των Θ.Ε., ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα exams, και, όπου χρειαστεί, με την τεχνική υποστήριξη του Γραφείου Δικτυακών & Πληροφοριακών Υπηρεσιών (ΓΔΠΥ) του ΕΑΠ.

9.      Μία ώρα πριν και κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εξέτασης, το προσωπικό του ΓΔΠΥ θα είναι διαθέσιμο για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, ως εξής:

b. Οι φοιτητές μπορούν να αποστέλλουν τυχόν αιτήματα για τεχνική υποστήριξη στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να καλούν στον τηλεφωνικό αριθμό 2610367400 (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και τις ώρες των εξετάσεων).

 

Πριν την εξέταση

 • Για την είσοδο στην πλατφόρμα exams, όλοι (φοιτητές, Κ-Σ, Συντονιστές), θα πρέπει να αποδεχθούν τους όρους χρήσης της.
 • Οι φοιτητές, θα πρέπει επιπλέον, να αποδεχθούν τους όρους διεξαγωγής των εξετάσεων και να βεβαιώσουν το δικαίωμα συμμετοχής του στην εξέταση, για κάθε Θ.Ε. που πρόκειται να εξεταστούν. Επίσης, θα πρέπει να συμμετέχουν στη διαδικασία της ταυτοποίησης. Φοιτητής, ο οποίος δε συναινεί στις υποχρεώσεις, που η εξ αποστάσεως διαδικασία εξετάσεων απαιτεί ή δε φροντίζει για την απόκτηση του απαραίτητου εξοπλισμού, δε μπορεί να συμμετέχει στις εξετάσεις.
 • Ο Κ-Σ (μέσω της πλατφόρμας) θα πρέπει να βεβαιώσει τη συμμετοχή κάθε φοιτητή του στη διαδικασία της ταυτοποίησης και επιπλέον να βεβαιώσει και το δικαίωμα συμμετοχής του στην εξέταση. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ταυτοποίησης, θα πρέπει να ενημερώσει (μέσω της πλατφόρμας) τον Συντονιστή. Οδηγίες για την υλοποίηση των παραπάνω είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα exams.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης

 • Η εξέταση ξεκινά με την ενεργοποίηση των θεμάτων από τον Συντονιστή, μέσω του κουμπιού activation button. Το κουμπί εμφανίζεται την προκαθορισμένη χρονική στιγμή έναρξης της εξέτασης. Η ενεργοποίηση των θεμάτων πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση της ταυτοποίησης των φοιτητών κάθε Τμήματος. Στις εξετάσεις με Τελική Εργασία (Project) όπως και στην Προφορική Εξέταση, η ρύθμιση αυτή διαφοροποιείται/καταργείται κατά περίπτωση, σε συνεννόηση με τον Συντονιστή της Θ.Ε.
 • Ο Συντονιστής θα πρέπει να ενημερώσει τους Κ-Σ και αυτοί με τη σειρά τους τους Φοιτητές των Τμημάτων τους για την ενεργοποίηση των θεμάτων εξέτασης. Ο φοιτητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Κ-Σ του Τμήματος του, σε περίπτωση που τα θέματα δεν είναι ορατά. Ο Κ-Σ θα μεταφέρει την πληροφορία στον Συντονιστή και αυτός με τη σειρά του στο προσωπικό του ΓΔΠΥ για διερεύνηση και επίλυση του ζητήματος. Πιθανά σενάρια, που θα πρέπει να ελεγχθούν πριν την επικοινωνία με το προσωπικό του ΓΔΠΥ, είναι: 
 • Ο φοιτητής να μην έχει αποδεχθεί τους όρους διεξαγωγής των εξ αποστάσεως εξετάσεων και να μην έχει βεβαιώσει το δικαίωμα συμμετοχής του στην εξέταση της Θ.Ε.
 • Ο φοιτητής να μην έχει ταυτοποιηθεί μέσω του συστήματος τηλεδιασκέψεων WebEx, στο δωμάτιο του Κ-Σ του Τμήματος του.
 • Ο Κ-Σ να μην έχει βεβαιώσει τη συμμετοχή του φοιτητή στη διαδικασία της ταυτοποίησης και το δικαίωμα συμμετοχής του φοιτητή στην εξέταση.
 • Ο Συντονιστής να μην έχει ενεργοποιήσει την εμφάνιση των θεμάτων.
 • Στην περίπτωση εξέτασης με επιτήρηση, φοιτητής ο οποίος θα βρεθεί εκτός οπτικής επαφής με τον Κ-Σ για συνολικό διάστημα μεγαλύτερο των 5’ λεπτών, αποκλείεται από τις εξετάσεις.
 • Κάθε Κ-Σ θα πρέπει να διατηρεί ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας (το δωμάτιο WebEx) με τους φοιτητές του καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, όπως επίσης και ο Συντονιστής να διατηρεί δίαυλο επικοινωνίας (ομάδα στο Teams, viber, email, τηλέφωνο κ.λ.π.) με τους Κ-Σ όλων των Τμημάτων της Θ.Ε.
 • Ο Συντονιστής μπορεί να παρακολουθεί τις υποβολές των απαντήσεων μέσω της πλατφόρμας exams. Ο Συντονιστής έχει τη δυνατότητα ομαδικής ή ατομικής παράτασης του χρόνου λήξης της εξέτασης, προκειμένου να επιτραπεί η υποβολή απαντήσεων σε όλους ή συγκεκριμένους φοιτητές, με δική του ευθύνη, σε συνεννόηση πάντα και με την υποστήριξη του προσωπικού του ΓΔΠΥ. Οποιοδήποτε αίτημα για παράταση του χρόνου λήξης των εξετάσεων θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα και τουλάχιστον 15’ πριν την αρχικά  προγραμματισμένη λήξη.

Μετά την εξέταση

 • Η εξέταση ολοκληρώνεται με την λήξη του χρόνου υποβολής των απαντήσεων των φοιτητών. Ομαδική ή ατομική παράταση στην υποβολή των απαντήσεων μετά τη λήξη της εξέτασης, δεν είναι εφικτή. Εκπρόθεσμες απαντήσεις φοιτητών δεν θα πρέπει να αποστέλλονται στις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ο χειρισμός τους θα γίνει σε συνεργασία μεταξύ Κ-Σ και Συντονιστή.
 • Μετά το τέλος της εξέτασης, oΣυντονιστής και οι Κ-Σ μπορούν να ανακτήσουν τις απαντήσεις που υπέβαλαν οι φοιτητές προκειμένου να τις αξιολογήσουν. Η υποβολή της βαθμολογίας δεν γίνεται μέσω της πλατφόρμας exams, αλλά μέσω των ψηφιακών χώρων εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (courses, study).

Η Επιτροπή Συντονισμού και Υποστήριξης των Εξετάσεων