Με τον όρο «επαγγελματικά δικαιώματα» αναφερόμαστε στο δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες. Αφορά, δηλαδή, αποκλειστικά τις δραστηριότητες εκείνες που εμπεριέχουν ανάληψη ευθύνης από τον επαγγελματία, έναντι δημόσιας αρχής.

Οι προϋποθέσεις για την πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενη επαγγελματική δραστηριότητα καθορίζονται με Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα. Στο πλαίσιο του καθορισμού των προϋποθέσεων για την άσκηση ενός επαγγέλματος καθορίζονται τα πεδία άσκησής του, οι βαθμίδες του επαγγέλματος και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των σχετικών επαγγελματικών αδειών ανά πεδίο επαγγελματικής δραστηριότητας.

Η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων προϋποθέτει τη νομοθετική κατοχύρωση ενός επαγγέλματος, την κατοχή συγκεκριμένων (ακαδημαϊκών ή μη) τίτλων σπουδών και σε κάποιες περιπτώσεις την ιδιότητα μέλους μίας επαγγελματικής οργάνωσης.

Ο Σύλλογος από τα σπάργανα της δημιουργίας του αντιλήφθηκε την ιδιαίτερη σημασία της αναγνώρισης των επαγγελματικών δικαιωμάτων του πτυχίου μας. Όπως θα παρακολουθήσετε παρακάτω οι προτάσεις και τα επιχειρήματα είναι συνεχή και προσαρμοζόμενα στις συνθήκες που είναι συνεχώς μεταβαλλόμενες. Την αρχή έκανε το προσωρινό ΔΣ μας με την επιστολή τον Οκτώβριο του 2020 την οποία ακολούθησε η τεκμηρίωση της Κοσμητείας τον Φεβρουάριο του 2021. Στη συνέχεια, ανέλαβε δράση το εκλεγμένο ΔΣ συνεχίζοντας την προσπάθεια του προσωρινού και προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω. Οι προτάσεις μας κατατέθηκαν προφορικώς στην Διοικούσα Επιτροπή και εκπροσώπους του ΠΣ στην διαδικτυακή συνάντηση που διοργανώσαμε ως ο μοναδικός νόμιμα εκλεγμένος Σύλλογος στις τάξεις του ΕΑΠ. Ακολούθως αποστείλαμε και εγγράφως την επιχειρηματολογία μας και ως μεμονωμένη επιστολή αλλά και σε κάθε δοθείσα ευκαιρία όπως πχ. την δημόσια διαβούλευση του ΕΑΠ. Ο Σύλλογος, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα και τη βαρύτητα του θέματος, παρακολουθεί στενά την πορεία και βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Κοσμητεία της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις ακόμα και κατά την διάρκεια των διακοπών. Η συνεργασία με την Κοσμητεία της Σχολής είναι άριστη και διαρκής.

Ειδικότερα για την ΔΗΔ-ΕΑΠ ισχύουν:

Το ΠΔ 50/2001 (προς αντικατάσταση)

Με τροποποίηση παρ.2 στο ΠΔ 347/2003

Με την από 08/02/2021 τεκμηρίωση της Κοσμητείας

Η συμμετοχή μας στο Διοικητικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Παρακάτω σας παραθέτουμε συγκεκριμένες ανακοινώσεις-προτάσεις:

Την από 21/10/2020

Την από 10/02/2021

Την από 23/02/2021

Την από 25/02/2021

Την από 20/03/2021

Τέλος ο Σύλλογος αναμένει επίσημες απαντήσεις για να σας ενημερώσει για την εξέλιξη, είναι ενημερωμένος για επικείμενη αλλαγή της νομοθεσίας και βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση για οποιαδήποτε ενέργεια κριθεί επιβεβλημένη.