Συνάντηση μια πρώτης γνωριμίας μεταξύ του Συλλόγου και εκπροσώπων του ΕΑΠ πραγματοποιήθηκε στις 8/2/21 μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνάντηση από τη Διοίκηση του ΕΑΠ ήταν παρόντες ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής κ. Ευσταθόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και μέλος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας κ. Μιχιώτης, ο Πρόεδρος της Ακαδημαϊκής Επιτροπής Εποπτείας της ΔΗΔ κ. Ψυχάρης και ο Προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών του ΕΑΠ κ. Γκοτσόπουλος.

Από τη μεριά του Συλλόγου, η Πρόεδρος του Συλλόγου, αφού ευχαρίστησε για την πρόσκληση και ιδιαιτέρως τον κ. Ψυχάρη για τον συντονισμό της συνάντησης, παρουσίασε τα παρόντα μέλη του, τους σκοπούς του Συλλόγου και προέβη σε σύντομη αναφορά των σημαντικότερων τρεχόντων ζητημάτων της ΔΗΔ. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από το ΔΣ του Συλλόγου: α) στα οικονομικά αιτήματα των φοιτητών (εκπτώσεις, διευκολύνσεις κ.λπ.) και στην ανάγκη αλλαγής της οικονομικής πολιτικής του ιδρύματος, β) στην επαναφορά της επαναληπτικής εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου, γ) στην τροποποίηση του κανονισμού υποτροφιών, ώστε να μην αφορά λίγους και να μην αποκλείει έναν τεράστιο αριθμό φοιτητών από μελλοντική διεκδίκηση, δ) στην χωρίς καθυστερήσεις κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του προγράμματος, ε) στην έγκαιρη έναρξη κατάλληλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων, στ) στην ανάγκη αναλυτικής εξέτασης ζητημάτων λειτουργίας και διοίκησης του προγράμματος της ΔΗΔ (εκπαιδευτικό υλικό, αξιολόγηση, συνεργασία με καθηγητές, διεξαγωγή ΟΣΣ, τεχνικά ζητήματα εξετάσεων κ.λπ.).

Ο κ. Ψυχάρης επεσήμανε την ήδη καλή συνεργασία μεταξύ της ΑΕΕ και του Συλλόγου σε διάφορα ζητήματα και τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης του προγράμματος. Έθεσε ως αυτονόητο τον κοινό σκοπό φοιτητών και επιτροπής, που δεν είναι άλλος από την επίλυση των όποιων προβλημάτων και την ανάπτυξη του προγράμματος της ΔΗΔ.

Ο κ. Μιχιώτης, μεταξύ άλλων, επιβεβαίωσε ότι έχουν ήδη ληφθεί υπόψη προηγούμενες εισηγήσεις του συλλόγου όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα και έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες τόσο για την κατοχύρωσή τους όσο και για τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό και στο Διοικητικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Επιπλέον, μας ενημέρωσε, όσον αφορά το εκπαιδευτικό υλικό, ότι το ΕΑΠ θα εκπονήσει δική του έκδοση συγγραμμάτων για πολλές από τις θεματικές ενότητες της ΔΗΔ, ενώ τέλος υποστήριξε τα πλεονεκτήματα της απόφασης κατάργησης της επαναληπτικής εξέτασης του χειμερινού εξαμήνου.

Ο Αντιπρόεδρος κ. Ευσταθόπουλος αναφέρθηκε στο θετικό στοιχείο ύπαρξης Συλλόγου Φοιτητών της ΔΗΔ, δήλωσε πρόθυμος για ευρύτερη συνεργασία και πρότεινε την καθιέρωση 2 ετήσιων συναντήσεων καθώς και έκτακτων αν παραστεί ανάγκη. Έθιξε το οικονομικό ζήτημα, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι το ΕΑΠ προσπαθεί να ανακάμψει από μια περίοδο ελλειμμάτων και να βάλει σε τάξη τα οικονομικά του, θεωρώντας ιδιαίτερα χαμηλά τα δίδακτρα και μη εύλογο το αίτημα για μείωση των διδάκτρων τουλάχιστον κατά το ποσό που αφορά το ψηφιακό υλικό (όπως συμβαίνει στα ετήσια προγράμματα).

Εκτενής ήταν η αναφορά του Αντιπροέδρου στο θέμα της επαναληπτικής, η οποία αποτέλεσε και μια αφορμή για τη συνάντηση. Ανέφερε πως οι φοιτητές της ΔΗΔ αντέδρασαν ιδιαίτερα έντονα σε μια απόφαση που οι ίδιοι θεωρούσαν σωστή. Μια αντίδραση που τους στεναχώρησε και προβλημάτισε τελικά σχετικά με το κατά πόσον ήταν λάθος η απόφαση ή απλώς λάθος ο τρόπος που αυτή γνωστοποιήθηκε στους φοιτητές. Δυστυχώς, φάνηκε πως εμμένει στις αρχικές του θέσεις, στα πλεονεκτήματα αυτής της απόφασης, όπως μας έχουν ήδη ανακοινωθεί, θεωρώντας τη νέα εξεταστική πρακτική ως ένα θετικό βήμα τόσο για το ΕΑΠ όσο και για τους φοιτητές του. Δεσμεύτηκε ωστόσο να επανεξεταστεί αυτή η απόφαση, να επαναξιολογηθεί και «αν πρόκειται για μία λάθος απόφαση να ανακληθεί». Σε κάθε περίπτωση, το ΕΑΠ πρέπει να επανεξετάσει τον τρόπο επικοινωνίας του, σύμφωνα με παραδοχή του ιδίου.

Η συνάντηση έληξε με την αιφνιδιαστική αποχώρηση του κ. Ευσταθόπουλου, λόγω καθυστέρησης σε επόμενη ανειλημμένη υποχρέωσή του, ενώ ο Σύλλογος ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι θα επανέλθει στα ζητήματα με αναλυτικό υπόμνημα-απάντηση στα όσα συζητήθηκαν.