Στο πλαίσιο της σύνταξης της προγραμματικής συμφωνίας του ΕΑΠ με το ΥΠΑΙΘ για το διάστημα 2022-2025, το ΕΑΠ κάλεσε το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος, τους φοιτητές και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη της κοινωνίας να καταθέσουν ιδέες και σχόλια για δράσεις που θα έχουν ως στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ιδρύματος στους παρακάτω άξονες δραστηριοτήτων:

 • Εκπαίδευση
 • Έρευνα
 • Σύνδεση με την κοινωνία
 • Διεθνοποίηση
 • Πανεπιστημιακό Περιβάλλον και τη Διασφάλιση ποιότητας

Ο Σύλλογος ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα και δραττόμενος της ευκαιρίας να γνωστοποιήσει ευρύτερα τόσο τα ζητήματα που προβληματίζουν τους φοιτητές της ΔΗΔ όσο και τα αιτήματά τους για τη βελτίωση του πλαισίου των σπουδών και την αξιοπιστία του πτυχίου τους κατέθεσε το παρακάτω κείμενο:

Ο Σύλλογος Φοιτητών του ΠΠΣ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της ΣΚΕ χαιρετίζει την εξωστρέφεια του Πανεπιστημίου και τη δυνατότητα υποβολής προτάσεων, μεταξύ άλλων,  από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του, για τη βελτίωση και χάραξη στρατηγικών στόχων σε βασικούς άξονες λειτουργίας τους.

Ευελπιστούμε η διαβούλευση αυτή να αποτελέσει ένα αξιοποιήσιμο εργαλείο και να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα για όλους.

Ακολούθως θα βρείτε τις προτάσεις των φοιτητριών και φοιτητών της ΔΗΔ:

 

Α’ Βελτίωση της εκπαίδευσης

Α.1

 • Από τη φύση του το ΕΑΠ στοχεύει σε φοίτηση με διαφορετικούς ρυθμούς απ’ ότι στα συμβατικά πανεπιστήμια, λόγω και της κατάστασης της πλειοψηφίας των φοιτητών του (εργαζόμενοι, οικογενειάρχες κ.λπ.). Επομένως, με κανέναν τρόπο να μην επιβληθεί ορισμένος χρόνος αποφοίτησης.

Α.2

 • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων άμεσα.
 • Βελτίωση του ερωτηματολογίου, με πιο επίκαιρες και χρήσιμες ερωτήσεις και διαγραφή ερωτήσεων που δεν μας αφορούν ή που δεν έχουν πρακτικό αντίκρισμα.
 • Παρακίνηση φοιτητών για συμμετοχή. Σημαντικό κίνητρο θα ήταν η δημοσιοποίηση κάποιων αποτελεσμάτων και η διαφάνεια ως προς τη χρήση τους.

Α.3

 • Αύξηση των μόνιμων μελών ΔΕΠ.
 • Επιμόρφωση των ΣΕΠ στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 • Αύξηση των μελών ΔΕΠ που αναλαμβάνουν διδακτορικά.

Α.4

 • Σύνδεση βασικών σπουδών με ΜΠΣ
 • Παροχή πιο εξειδικευμένων ΜΠΣ για τους αποφοίτους της ΔΗΔ. Το ΜΠΣ στη Δημόσια Διοίκηση, το οποίο ετοιμάζεται να μην είναι το μόνο διαθέσιμο. Από τον Σύλλογο Φοιτητών ΔΗΔ-ΕΑΠ έχουν γίνει συγκεκριμένες προτάσεις, που περιμένουμε να αξιοποιήσουν:

1. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση

2. Περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη και δημόσιες πολιτικές

3. Εσωτερικός έλεγχος δημοσίων οργανισμών

Ένα άλλο μεταπτυχιακό που θα μπορούσε να φέρει το ΕΑΠ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι το Master's Degree in International Public Admistration.  https://www.uom.gr/mipa/enhmerosh

Α.5

 • Συνεχώς επικαιροποιημένο υλικό και όχι π.χ. υλικό με νόμους που έχουν καταργηθεί.
 • Δυνατότητα ασφαλούς και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα βιντεοσκόπησης των ΟΣΣ και ανάρτησής τους στην πλατφόρμα courses.eap.gr ή ανάρτησης βιντεοδιαλέξεων, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες.
 • Εμπλουτισμός του διαθέσιμου υλικού, με βιντεοδιαλέξεις, διαφάνειες, σημειώσεις, αρθρογραφία, επιστημονικές δημοσιεύσεις, παραπομπές κ.λπ., το οποίο θα ενισχύσει την εξ αποστάσεως εκμάθηση και μελέτη.
 • Παροχή ίσων ευκαιριών και δίκαιης μεταχείρισης σε όλους τους φοιτητές, με διάθεση κοινού υλικού σε όλους. Έχει, δυστυχώς, παρατηρηθεί ότι δεν έχουν όλοι οι φοιτητές πρόσβαση σε επιπλέον υλικό, παρά μόνον όσοι έχουν κ-σ που ετοιμάζουν τις δικές τους διαφάνειες του εκάστοτε μαθήματος και δεν επιθυμούν τον διαμοιρασμό τους με άλλα τμήματα. Σεβόμαστε, φυσικά, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών του υλικού, θεωρούμε ωστόσο επιτακτικό, να παρέχεται επιπλέον υλικό σε όλους τους φοιτητές μιας ΘΕ, με φροντίδα, ενδεχομένως, του συντονιστή της ενότητας.
 • Τρόπος διδασκαλίας:  Για τους περισσότερους είναι μια βαρετή διαδικασία ειδικά αν καθηγητής διαβάζει μόνο διαφάνειες. Πιο διαδραστικά μαθήματα και πιο δραστήριοι ΣΕΠ, με ανάλογο εξοπλισμό. Δεν μπορείς π.χ να διδάσκεις Ποσοτικές Μεθόδους χωρίς να έχεις έναν πίνακα να λύνεις τις ασκήσεις. Το ίδιο ισχύει και στα θεωρητικά μαθήματα που θα μπορούσαν να εντάξουν ίσως κάποια βίντεο μικρής διάρκειας και έπειτα συζήτησης.
 • Παρότρυνση συντονιστών και καθηγητών-συμβούλων των Θ.Ε. για θεμελίωση μίας

ουσιαστικής σχέσης φοιτητή-καθηγητή, με την ανάλογη καθοδήγηση, υποστήριξη, πληροφόρηση (εξαφάνιση νοοτροπίας αδιαφορίας, διεκπεραίωσης, «part-time απασχόλησης») όπως και κατάλληλης προετοιμασίας τους για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Μετατροπή από αυτοδιδασκαλία σε πραγματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Α’ ΓΕΝΙΚΑ

 • Μικρότερα τμήματα στις ΟΣΣ.
 • Περισσότερες ΟΣΣ.
 • Ανάρτηση στην πλατφόρμα courses.eap.gr της ύλης και των 14 εβδομάδων μελέτης με την έναρξη του εξαμήνου σε όλες τις ενότητες.
 • Δυνατότητα αναβαθμολόγησης γραπτών.
 • Παροχή όλων των συγγραμμάτων σε πλήρη και έντυπη μορφή, ειδικότερα για φοιτητές με πιστοποιημένα προβλήματα όρασης και εφόσον οι φοιτητές της ΔΗΔ επιβαρύνονται έξτρα ποσό στα δίδακτρά τους.
 • Επαρκής στελέχωση της γραμματείας της ΔΗΔ για την πιο άμεση και έγκαιρη εξυπηρέτηση των φοιτητών.
 • Επαναφορά των κανονισμών σπουδών και υποτροφιών με τις ρυθμίσεις του 2018.
 • Επιβράβευση της αριστείας και κοινωνική πολιτική με ανταπόδοση σε μεγάλο ποσοστό των πλεονασμάτων στους φοιτητές μέσω υποτροφίας και έκπτωσης στα δίδακτρα.

Γ’ Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας, και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης

Γ.1

 • Πρόβλεψη για πρακτική άσκηση αποφοίτων ΔΗΔ

Γ.2

 • Αξιοποίηση του γραφείου διασύνδεσης του Πανεπιστημίου. Ενεργοποίηση ρόλου του ως προς την ενημέρωση φοιτητών και επιχειρήσεων, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
 • Συνεργασία με το ΥΠΕΣ και ενημέρωση για προκηρύξεις δημοσίων φορέων για τους αποφοίτους της ΔΗΔ
 • Κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων φοιτητών

Γ.3

 • Ενεργοποίηση του εργαστηρίου μάνατζμεντ και δημόσιας διοίκησης με τη συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών της ΔΗΔ.

Γ.4, Γ.5

 • Άπειρες δυνατότητες για αλληλεπίδραση με τους πολίτες. Διεξαγωγή ημερίδων, δραστηριοτήτων ενημέρωσης των πολιτών για θέματα της δημόσιας διοίκησης (π.χ. δικαιώματα).
 • Λειτουργία των περιφερειακών κέντρων του ΕΑΠ τουλάχιστον άπαξ ανά εξάμηνο για ενημέρωση κατά τόπους κοινωνιών.

Γ.6

 • Δημιουργία ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΑΠ, με ποικιλία προσφερόμενων προγραμμάτων συμπεριλαμβανομένων εξειδικευμένων προγραμμάτων για δημόσιους υπαλλήλους, στελέχη της δημόσιας διοίκησης κ.λπ.

Δ’ Διεθνοποίηση

 • Παρότρυνση της κινητικότητας των φοιτητών (ERASMUS)
 • Πρόσκληση ξένων καθηγητών και μεταφορά ξένων πρακτικών (1 επιπλέον ΟΣΣ ή ημερίδα χωριστή ή επιπλέον χρόνος σε κάποια ΟΣΣ)
 • Άμεση συνεργασία, ειδικά με ευρωπαϊκούς φορείς αλλά και με ξένα πανεπιστήμια σε ερευνητικό αλλά και εκπαιδευτικό πεδίο.

Ε’ Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος

 • Διαφάνεια, δημοσιότητα, προσβασιμότητα, νομιμότητα.
 • Έγκαιρη ενημέρωση των φοιτητών για αποφάσεις και δράσεις του ιδρύματος.
 • Σύνταξη και έγκριση Οργανισμού
 • Συγκρότηση Συγκλήτου
 • Σύνταξη και έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
 • Αλλαγή της οικονομικής πολιτικής με παροχή διευκολύνσεων και λογικού χρόνου πληρωμής και της πολιτικής δήλωσης νέων θεματικών ενοτήτων (με το πέρας της εξεταστικής).
 • Επαναφορά της επαναληπτικής εξεταστικής του χειμερινού εξαμήνου
 • Μέριμνα για τους φοιτητές που χάνουν την εξεταστική, λόγω τεχνικών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας (επί του παρόντος οδηγούνται στην εξεταστική του εαρινού).
 • Συγκεκριμένη και σταθερή πολιτική της διοίκησης, η έλλειψη της οποίας επηρεάζει δυσμενώς την ακαδημαϊκή μας απόδοση.
 • Διαβούλευση με φοιτητές/φοιτητικούς συλλόγους, συμμετοχή στα όργανα/στη λήψη αποφάσεων.

Σεβασμός στους προβληματισμούς, στις απόψεις και στις προτάσεις των φοιτητών.

 

Σας ευχαριστούμε.